CÔNG TRÌNH: NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH GRANITE Ý MỸ

Tên công trình: Nhà máy sản xuất gạch Granite Ý Mỹ 

Chủ Đầu tư: Công ty CP Công nghiệp Ý Mỹ

Địa điểm: KCN Nhơn Trạch II, Nhơn Phú, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Quy mô: 33.880 m2

NHÀ MÁY SX GẠCH Ý MỸ

HÌNH PHỐI CẢNH TỔNG THỂ

Bài viết liên quan

Copyright © 2017chauthanh.com.vn
Designed byViễn Nam
image