CHÂU THÀNH THAM GIA HỘI HAMEE

Châu Thành tham gia hội Hamee (hội doanh nghiệp cơ khí - điện TP HCM)

GIA NHẬP VÀ GIAO LƯU TẠI HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ - ĐIỆN TP HỒ CHÍ MINH (HAMEE)

Ngày 29/06/2017 Công ty TNHH TV ĐT XD Châu Thành đã chính thức gia nhập và trở thành thành viên của hội doanh nghiệp cơ khí - điện TP Hồ Chí Minh (Hamee), với mục tiêu kết nối, hợp tác và cùng phát triển.

Hội Hamee

Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí – Điện TPHCM được thành lập theo Quyết định số 3259/QĐ-UB do Chủ Tịch Ủy Ban Nhân dân TPHCM phê duyệt ngày 31/05/2001.

Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí – Điện (Hamee) là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tập hợp các nhà quản lý, chuyên viên kỹ thuật, các đơn vị cùng hoạt động trong ngành cơ khí – điện thuộc nhiều thành phần kinh tế tại thành phố Hồ Chí Minh, nhằm mục đích đầu tư công sức và trí tuệ vào việc phát triển ngành cơ khí – điện theo đúng chủ trương, luật pháp của Nhà nước, phù hợp với lợi ích của hội viên và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố và cả nước.
Lịch sử Hình thành
- Năm 2000: Thành lập Ban vận động lập Hội Cơ Khí - Điện TPHCM
- Năm 2001: Thành lập Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí - Điện TPHCM (QĐ số 3259/ QĐ-UB, ngày 31/05/2001)
- Năm 2008: Phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động của Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí - Điện TPHCM nhiệm kỳ II (2007 - 2012), (QĐ số 577/ QĐ-UBND, ngày 01/02/2008)
- Năm 2016: Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí - Điện TPHCM nhiệm kỳ III (2016 - 2021), (QĐ số 1954/ QĐ-UBND, ngày 20/04/2016)

HÌNH ẢNH CHÂU THÀNH THAM GIA SỰ KIỆN HỌP MẶT HỘI VIÊN QUÝ II NĂM 2017 TẠI HỘI HAMEE

Hội Hamee

Hội Hamee

SỰ KIỆN GẶP MẶT HỘI VIÊN LẦN II/2017 ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI GRAND PALACE

Châu Thành tham gia hội Hamee

GIAN HÀNG GIAO THƯƠNG CỦA CHÂU THÀNH TẠI SỰ KIỆN

Châu Thành tham gia hội Hamee

Châu Thành tham gia hội Hamee

Châu Thành tham gia hội Hamee

RẤT NHIỀU KHÁCH HÀNG QUAN TÂM VÀ GHÉ THĂM GIAN HÀNG TRAO ĐỔI THÔNG TIN 

Châu Thành tham gia hội Hamee

Châu Thành tham gia hội Hamee

Châu Thành tham gia hội Hamee

Châu Thành tham gia hội Hamee

ĐÂY LÀ MỘT TRONG CÁC SỰ KIỆN THƯỜNG NIÊN CỦA HỘI, CÁC THÀNH VIÊN CÓ CƠ HỘI GIAO LƯU VÀ HỢP TÁC

Bài viết liên quan

Copyright © 2017chauthanh.com.vn
Designed byViễn Nam
image