THAM DỰ HỘI THẢO VỀ KPI

Tham dự hội thảo bàn luận về KPI

KPI - Key Performance Indicators, là một hệ thống đo lường và đánh giá hiệu quả công việc  công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỷ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng hay cá nhân.

HÌNH ẢNH TẠI HỘI THẢO BÀN LUẬN VỀ KPI

HỘI THẢO VỀ KPI

HỘI THẢO VỀ KPI

HỘI THẢO VỀ KPI

HỘI THẢO VỀ KPI

HỘI THẢO VỀ KPI

HỘI THẢO VỀ KPI

 

Bài viết liên quan

Copyright © 2017chauthanh.com.vn
Designed byViễn Nam
image