CÔNG TRÌNH: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

Tên công trình: Trường Đại Học Công Nghệ Miền Đông

Chủ Đầu tư: Trường Đại Học Công Nghệ Miền Đông

Địa điểm: Xã Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Hạng mục: Khối giảng đường, phòng học, ký túc xá, khối hội trường, thực hành...

Quy mô: 10 Hecta

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ 

DỰ ÁN TRƯỜNG ĐH MIỀN ĐÔNG

DỰ ÁN TRƯỜNG ĐH MIỀN ĐÔNG

Hạng mục: Khối giảng đường, phòng học

Quy mô: 5.022 m2

DỰ ÁN TRƯỜNG ĐH MIỀN ĐÔNG

 

DỰ ÁN TRƯỜNG ĐH MIỀN ĐÔNG

DỰ ÁN TRƯỜNG ĐH MIỀN ĐÔNG

DỰ ÁN TRƯỜNG ĐH MIỀN ĐÔNG

 

Bài viết liên quan

Copyright © 2017chauthanh.com.vn
Designed byViễn Nam
image